PSIAG Scandinavia AB

The Swedish daughter company has been established in July 2017 to provide technical support for our business unit. The initial focus is on network-operation-as-a-service in order to support our existing customers. In close cooperation with our customers, we will also advance the stabilisation of the northern European energy networks and enhance our sales and marketing activities in Scandinavia.

 

 

Det svenska dotterbolaget grundades i Juli 2017 och skall vara teknisk stöd för vårt affärsområde. I början ska det vara fokuserat på nätverksdrift-som-service för att ge stöd till våra befintliga kunder.
I nära samarbete med våra kunder vill vi tillsammans förbättra stabiliteten på de Nordeuropeiska energinätverken och höja marketing aktiviteterna i Skandinavien.