PSIAG Scandinavia AB

PSI Scandinavia has been established in July 2017 and provides regional support for PSI AG’s business units. It takes care of a selected set of services ranging from requirements analysis over consultancy to maintenance services.

PSI Scandinavia provides the services for on-premise as well as cloud based PSI solutions. Close cooperation with all regional customers are the basis for its sales and technical activities.

PSI Scandinavia grundades i juli 2017 och ger regionalt stöd till PSI AG: s affärsenheter. Det ansvarar för en utvald uppsättning av tjänster som innefattar allt från kravanalys, rådgivning till drift- och förvaltningstjänster.

PSI Scandinavia tillhandahåller tjänster för såväl on-prem som molnbaserade PSI-lösningar. Ett nära samarbete med alla regionala kunder är grunden för bolagets försäljnings- och tekniska verksamhet.